Droogvalplekken

Op deze kaart vindt u een overzicht van de bekendste droogvalplekken in Nederlandse wateren met hun locatie bij benadering. Als u gaat droogvallen hou rekening mee met de volgende factoren:

  • Hogerwal/lagerwal. Kies bij voorkeur een hogerwal-locatie.
  • Branding. Zorg ervoor dat er niet zoveel golfslag staat op de plek vaar u gaat droogvallen.
  • Hekgolven van de passerende (grote) schepen. Deze kunnen uw boot behoorlijk laten bonken tijdens het droogvallen en loskomen.
Found 9 locaties
Dicht bij Vlieland, onder het eilandje Richel loopt een kleine vaargeul het Fransche Gaatje wat in feite een zijtak van de Vliestroom is. De zandplaat tussen deze vaargeul en de Richel is een perfecte locatie om droog te vallen.
Close